Trafik Sigortasında Zamanaşımı

Motorlu araç kazalarında oluşacak her türlü zararın karşılanmasına ilişkin talep, zarar gören, zarar ve tazminat ödeyicisinin öğrendiği tarihten itibaren 2 sene ve her durumda, kaza gününden başlamak üzere 10 sene içinde zaman aşımı sürecine girer.

Ceza gerektirecek durumlarda açılacak olan dava sonucunda ceza kanununda bu durum için daha uzun bir zaman aşımı belirlenmiş ve uygulanmış olabilir. Tabii süre uzatılması tazminat talebi için de geçerli olur.

Zaman aşımı kararı tazminat ödeyecek kişiye ya da kişilere karşı uygulanırsa, sigorta acentesine karşı da uygulanmış olur. Sigortacı tarafından kesinleşen zaman aşımı, tazminat ödeyecek kişi tarafından da belirlenmiş olur.

Motorlu araç kazalarında tazminat ödeyecek olanların birbirine karşı bir takım hakları ve yerine getirmeleri gereken sorumlulukları tam olarak yerine getirdikleri belirtildiği taktirde, rücu edilecek şahıs öğrenildiği andan itibaren başlayacak olan süre iki yılda zaman aşımına uğrama  hakkı v ardır.

Tüm bu şartlar Karayolları Trafik Kanunu 2918 sayılı genelgesi ile 15 Ağustos 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 2003 yılından bu yana bu şartlarda değerlendirilen zaman aşımı süreci, yukarıda belirtilen koşullar dışında değiştirilemez ya da farklı bir uygulama şekline dönüştürülemez. Yasal süreç doğrultusunda yapılacak işlemler ancak dava açılarak mahkeme kararı ile uzatılabileceği gibi kişilerin ve tarafların talep ve istekleri doğrultusunda değişiklik gösteremez. Uygulanmak istediği takdirde de yasal hiçbir geçerliliği olmayacaktır.

HEMEN TEKLİF ALMAK İSTİYORSANIZ BİZE SORUN!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir