Trafik Sigortasında Sigortayı Yaptıranın İhbar Yükümlülüğü

Zorunlu Trafik Sigortası poliçenizi yaptırmanızın ardından, riziko oluşacak ve bu durumda ağırlaştırıcı hale gelecek olan değişiklik durumunu tespit eder etmez en fazla sekiz gün içinde değişiklikleri sigorta acentesine ihbar etmekle sorumludur. Sigorta acentesi bu durumu öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde oluşacak prim farkını ödemesi konusunda size ihtar gönderir. Siz de ihtarın size ulaştığı tarihten itibaren yine sekiz gün içinde prim farkını ödemelisiniz. Ödemezseniz ya da bunu ödemeyeceğinizi bildirirseniz poliçe iptal edilir.

Sözleşmenin iptali durumunda ise yapılanlara göz atacak olursak;  iptalin gerçekleşeceği tarihe kadar olan sürenin primi kısa süre durumuna göre hesap edilir ve geri kalan kısmının da fazlası verilir.

Prim farkı süresi içinde talep edilmezse bu hakkınızdan vazgeçmiş sayılırsınız. Konu edilen değişikliklere istinaden sorumlulukların yerine getirilmesinden önce oluşacak olaylardan dolayı ödenmiş olan ya da ödenecek olan tazminatlar için değişikliklerin bildirilmemesinde kasıt olup, olmadığı tespit edilir.

Sigorta poliçesinin süresi içinde gelişecek olan değişiklikler rizikoyu hafifletecek oranda olduğu ve daha az prim alınması gerektiği belirlenir ise, bu değişikliğin düzenlendiği tarihten poliçenin sona ermesine kadar geçen sürede gün esasına göre hesaplanır ve ortaya çıkacak olan fark size iade edilir.

İşte tüm bu sürece maruz kalmamak için her türlü değişikliği sigorta acentesine sekiz gün içinde bildirerek, poliçede gerekli olan değişiklikleri bildirmenizde fayda olacaktır.

HEMEN TEKLİF ALMAK İSTİYORSANIZ BİZE SORUN!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir