TRAFİK SİGORTASI BASAMAK HESAPLAMA

Karayollarında yer alan sürücülerin güvenlik standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi devletin önemli sorumluluklarından birisidir. Sürücüler çeşitli nedenlerle bir şekilde kazaya maruz kaldıklarında veya bir hasara neden olduklarında; ortaya çıkan bu hasarın maddi boyutunun teminat altında olması bu anlamda önem arz etmektedir. Ülkemizde de işaret ettiğimiz bu önemli durumun gözetim altında tutulması adına zorunlu trafik sigortası uygulaması yapılmaktadır. Böylelikle de sürücüler, bir hasara neden olduklarında; kendi araçları, kazadan etkilenen üçüncü şahısların tazminatları ve nesnelerde oluşan zararlar bu sigorta poliçesi kapsamında karşılanmaktadır. Böylelikle de ortaya çıkan hasarın hızlı ve kolay bir şekilde giderilebilmesi amaçlanmaktadır.

Zorunlu trafik sigortası poliçesi, sigorta şirketlerinden alınabilen ve maksimum bir yıl süre ile geçerli olan poliçedir. İlgili poliçenin süresince, sigorta şirketi, poliçede beyan ettiği şartlar altındaki tüm durumların maddi zararını gidermekle yükümlüdür ve sürücü de bu poliçe dahilinde ortaya çıkan hasarların maddi kısmını tanzim edebilmektedir. Öte yandan ülkemizde zorunlu trafik sigortasından faydalanan sürücülerin duyarlılıklarını ve motivasyonlarını arttırabilmek adına “Hasarsızlık Kademesi” uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulama kapsamında da sürücüler yıllık olarak ödedikleri primlerde indirim veya zam ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Daha detaylı bir şekilde incelemek gerekirse;

TRAFİK SİGORTASINDA HASARSIZLIK KADEMESİ VE BASAMAKLAR

Zorunlu trafik sigortası kapsamında bulunan kişiler, yıllık olarak bu sigortayı yaptırmakla mükelleftirler ve her sene yeni bir poliçe altında uygulama gerçekleştirilir. Bu uygulama kapsamında kişi ilk defa sürücü olarak zorunlu trafik sigortasından faydalandığında 4. kademeden yani baz fiyattan bir prim ödemesi yapar. Kişi bu şekilde bir seneyi hasarsız bir şekilde tamamlar ve hasar kaydı oluşmazsa, bir sonraki sene kademe atlamaya hak kazanır ve bu defa 5. kademeden %15 indirim ile prim ödemesi yaparlar. Benzer şekilde sürücü eğer ilk senesinde baz fiyat öderken bir hasar kaydı söz konusu olursa bu durumda da bir sonraki sene zorunlu trafik sigortası poliçesi için %50 zamlı olarak ödeme yapmak zorunda kalır. Bu basamaklar 1 ile 7 arasında değişir ve en düşük basamak 1 iken en yüksek basamak ise 7’dir.

Trafik sigortası hasarsızlık basamakları 7 adettir. Burada yıllık olarak poliçe uygulanmakta olduğundan, bir sonraki senenin basamağının belirlenmesi, ilgili senenin hasarlı veya hasarsız olarak tamamlanmasına bağlıdır. Örnek olarak 5. Basamaktan prim ödemekte olan bir sürücü o sene bir hasar kaydı ile karşı karşıya kaldığında, bir sonraki sene zorunlu trafik sigortasının primlerini yine baz fiyattan ödeyecektir.

Basamak             Tavan Fiyat(Otomobil)

1.Basamak          2,712 TL

2.Basamak          2,169 TL

3.Basamak          1,627 TL

4.Basamak          1,085 TL

5.Basamak          922 TL

6.Basamak          759 TL

7.Basamak          597 TL

Yukarıda göstermiş olduğumuz tablo otomobil sürücülerinin zorunlu sigorta poliçesi kapsamında basamaklara göre ödemeleri gereken tutarları göstermektedir. 4. Basamak burada baz ödemedir ve her yıl meydana gelen hasarsızlık veya hasar durumuna göre prim ödemeleri farklılaşmaktadır. Bu noktada 7. Basamağa ulaşan kişi 3 sene üst üste hiç hasar kaydı olmayan kişilerdir ve en düşük prim ödemesini onlar yaparlar. Üç sene üst üste hasar kaydı olan bir kişi ise bu durumda 1. Basamağa gerilemek suretiyle en yüksek prim ödemesini yapar.

Basamaklara göre indirim ve zam oranları;

  1. Basamak: %150 Zam
  2. Basamak: %100 Zam
  3. Basamak: %50 Zam
  4. Basamak: BAZ FİYAT
  5. Basamak: %15 İndirim
  6. Basamak: %30 İndirim
  7. Basamak: %45 İndirim olarak belirlenmiştir.
HEMEN TEKLİF ALMAK İSTİYORSANIZ BİZE SORUN!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir